Master de Gestión de la Inmigración. Universidad Pompeu Fabra

agosto 20, 2009

WEB

Información en catalán.

Los documentos del Plan docente están en castellano.

Presentació

El màster pretén consolidar uns estudis universitaris de qualitat, amb unes bases sòlides de coneixement teòric i aplicat, i amb unes eines útils per al treball professional, en les administracions públiques i privades, en organitzacions i entitats institucionals, així com en el conjunt del teixit social que està contribuint a la gestió de societats d’immigració.

El curs es dirigeix fonamentalment a:

q       Tècnics experts, responsables polítics i gestors públics de les diferents administracions.

q       Agents socials i membres d’organitzacions implicades en la gestió de la immigració.

q       Joves professionals i llicenciats que vulguin especialitzar-se en la gestió de la immigració.

q       Experts i investigadors universitaris que desitgin treballar en programes d’immigració.

Objectius

El màster es dirigeix a totes les persones interessades professionalment en la gestió de la immigració i de la diversitat, procedents dels diferents àmbits socials, polítics i administratius, i que vulguin professionalitzar el seu interès com a tècnics en immigració. Les eines que rebran seran fonamentalment de tres tipus: teòriques, instrumentals i pràctiques, amb un professorat especialitzat de reconegut prestigi, que té la immigració, o l’especialitat tècnica que impartirà, com les seves línies de recerca. També s’hi faran debats, seminaris, tallers i taules rodones per fomentar l’argumentació i socialitzar aspectes rellevants per a la presa de decisions.

L’estructura de les classes seguirà el model de la nova configuració dels ensenyaments universitaris en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. Es pretén que els alumnes combinin diferents capacitats: la recepció de la informació a través de classes teòriques, l’aprenentatge per a la interpretació de fets i la formació d’arguments per al disseny, la planificació i l’avaluació de polítiques.

L’objectiu últim és formar professionals en l’àmbit de la planificació i de la gestió dels moviments migratoris internacionals, així com de la convivència en un entorn de creixent diversitat. Tot això des de l’enfocament dels principis rectors del curs: fonament acadèmic, rigor científic i aplicació pràctica professionalitzada.

En finalitzar el màster l’estudiant serà capaç de:

q       Identificar els fenòmens migratoris i d’indicar les seves repercussions socials des d’una perspectiva multidisciplinària (dret, economia, societat, política).

q       Analitzar, conceptuar i contextualitzar les principals dinàmiques de les societats d’immigració.

q       Reconèixer els discursos socials, polítics i públics entorn de la gestió de la immigració a Catalunya, Espanya, Europa i altres països (Estats Units, Canadà, Austràlia, etc.).

q       Identificar les tendències principals del debat sobre immigració de l’agenda social i política.

q       Identificar les tendències principals del debat econòmic, jurídic, polític i social sobre immigració.

q       Identificar temes principals relacionats amb la interculturalitat, la comunicació mediàtica, l’educació, la dimensió exterior de les polítiques d’immigració, el pluralisme religiós i el discurs sobre la immigració i el racisme.

q       Dissenyar, implementar i avaluar polítiques de gestió, programes i plans d’acció estratègics de la immigració, amb fonaments teòrics, i des d’una perspectiva contextual i comparada.

q       Indicar i utilitzar les eines bàsiques de gestió dels fluxos de la diversitat cultural, a fi d’orientar els estudis cap a una vessant pràctica i professional.

q       Aplicar de manera combinada la metodologia quantitativa i qualitativa en totes les fases d’un estudi sobre immigració.

q       Identificar temes principals relacionats amb conflictes vinculats amb la immigració, i relacionar-los amb una anàlisi teòrica i pràctica.

q       Aplicar de manera combinada les polítiques de redistribució i de reconeixement aplicades a la gestió de la immigració.

q       Identificar les estructures polítiques i institucionals d’oportunitats dels immigrants.

q       Definir les polítiques públiques relacionades amb la immigració i les polítiques sectorials.

q       Identificar i comparar l’estructura i l’organització de les administracions públiques en matèria d’immigració i integració.

q       Gestionar polítiques multinivell i relacions intergovernamentals.

q       Identificar els pressupostos teòrics sobre les relacions interadministratives en matèria d’immigració i integració.

q       Identificar i aplicar els principis i les eines de la gestió pública aplicada a la integració de la immigració.

Especialitats

L’enfocament interdisciplinari d’especialitat professional és una de les seves característiques bàsiques, amb una sòlida formació instrumental i tècnica, i tres mòduls obligatoris comuns: Teoria i Metodologia, Dret i Economia, Política i Societat, i una diversitat d’optatives d’altres departaments de la UPF: Ciències Polítiques i de l’Administració, Humanitats, Traducció i Interpretació i Comunicació Audiovisual.

Continguts [Plans Docents de les assignatures]

Tots els estudiants han de cursar els tres mòduls obligatoris comuns (de 10 crèdits ECTS cadascun), un mòdul d’assignatures optatives (de 9 crèdits ECTS, s’ofereixen 7 assignatures de 3 crèdits ECTS cadascuna, i l’alumne n’haurà de triar tres), i unes pràctiques professionals (21 crèdits ECTS).

Mòdul I. Teoria i Metodologia (10 crèdits ECTS)

q       Fonaments de les Polítiques d’Immigració (5 crèdits ECTS)

q       Fonts i Eines per a l’Anàlisi de les Migracions (5 crèdits ECTS)

Mòdul II. Dret i Economia (10 crèdits ECTS)

q       Marc Jurídic de les Migracions (5 crèdits ECTS)

q       Economia de les Migracions (5 crèdits ECTS)

Mòdul III. Política i Societat (10 crèdits ECTS)

q       Política Comparada de les Migracions (5 crèdits ECTS)

q       Estat de Benestar i Polítiques Públiques (5 crèdits ECTS)

Mòdul IV. Optatives (9 crèdits ECTS)

q       Administració de la immigració a Espanya i a Catalunya  (3 crèdits ECTS)

q       Els Reptes de la Interculturalitat (3 crèdits ECTS)

q       Comunicació Mediàtica i Immigració (3 crèdits ECTS)

q       Educació i Immigració  (3 crèdits ECTS)

q       La Dimensió Exterior de les Polítiques d’Immigració

q       Gestió del Pluralisme Religiós (3 crèdits ECTS)

q       Anàlisi del Discurs, Racisme i Immigració (3 crèdits ECTS)

Pràctiques

1. Pràctiques externes en institucions públiques o entitats socials, polítiques, culturals de reconegut prestigi, que incloguin al final una memòria de pràctiques: 12 crèdits ECTS.

2.  Un treball de fi de màster (9 crèdits ECTS), que l’alumne podrà fer optant entre:

q       Projecte social/administratiu (opcionalment, l’alumne podria proposar el projecte a l’entitat/institució on ha fet les pràctiques externes).

q       Treball conceptual (estat de la qüestió sobre un tema d’interès professional de l’alumne, relacionat, amb caràcter voluntari, amb les pràctiques externes).

Sortides professionals

q       Tècnic o tècnica expert en gestió de la immigració (tots els nivells de l’administració).

q       Responsable de programes d’immigració per a entitats socials sense ànim de lucre.

q       Expert o experta en immigració per a entitats polítiques, econòmiques, culturals.

q       Especialista en immigració per a fundacions, consultories i institucions d’estudi i de recerca.

Organització: Departament de Ciències Polítiques i SocialsAquest màster està organitzat amb el patrocini de la Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. També compta amb la col·laboració de la Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) i de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEmed).

Aquest Master rep el suport del Ministeri de Treball i Immigració.

Anuncios

XIV jornadas científicas de la REAP /Red Española de Atención Primaria

abril 28, 2009

XIV jornadas científicas de la REAP /Red Española de Atención Primaria

15 y 16 de Mayo de 2009

 Estas jornadas pretenden analizar cómo afrontamos desde el punto de vista sanitario la llegada de nuestros nuevos vecinos, el colectivo inmigrante: ¿qué es lo que esperan del sistema sanitario?, ¿a qué nuevos retos nos enfrentamos?… Nuestro propósito es dar a conocer los distintos puntos de vista, tanto de los profesionales sanitarios, como de la administración y el de los propios inmigrantes.

http://www.reap.es/CARTEL%20XIV%20JORNADA.jpg

 


AGRADECIMIENTO POR LOS APOYOS RECIBIDOS. Carta de Carlos Giménez en relación con el cierre del SEMSI

febrero 26, 2009

CIERRE DEL SEMSI

AGRADECIMIENTO POR LOS APOYOS RECIBIDOS

 UAM, 24 de febrero de 2009

 Queridas/os amigas/os:

Esta es una carta dirigida a todos/as aquellos/as que, tras el cierre del SEMSI el pasado 31 de enero, nos han hecho llegar su apoyo, pesar, rabia y ánimos. Nos dirigimos a ti y a todos y cada uno de vosotros/as para AGRADECEROS PROFUNDAMENTE y en nombre del equipo las muestras de cariño, reconocimiento y solidaridad. ¡Qué bien vienen esas palabras de aliento en estos momentos tan duros e injustos!

Disculpar que no escribamos a cada uno/a en particular. A pesar de que la calidez y riqueza de vuestros sentimientos y consideraciones han despertado en nosotros la voluntad de comunicarnos con cada cual y mostraros el aprecio hacia ésa o aquella valiosa reflexión o frase emotiva, el caso es que hemos recibido más de cientos mensajes y ello hace imposible proceder de otra forma.

Sí queremos que sepáis, y lo sepa todo el mundo, que nos han escrito solidariamente:

– Responsables y técnicos de la red pública de servicios sociales del municipio de Madrid;

– Profesionales de la intervención social (educadores, trabajadores sociales, agentes de igualdad, animadores, …) a quienes hemos conocido y frecuentado por nuestra labor de todos estos años;

– Representantes y profesionales de departamentos de las administraciones que trabajan en el campo de la inmigración: de departamentos de la administración central, de varias comunidades autónomas y de distintos municipios que veían en el servicio de Madrid una referencia valiosísima;

– Profesores de departamentos de distintas áreas de conocimiento de veinticinco universidades del país y también de Portugal, Italia, Francia y Argentina;

– Directores y miembros de varios institutos y colectivos de mediación y resolución de conflictos, representantes de asociaciones de mediadores, y colegas de servicios de mediación intercultural en varias comunidades autónomas;

– Un amplísimo elenco de miembro de organizaciones sociales que conocen nuestro trabajo y con las que hemos colaborado,

– Miembros de observatorios de las migraciones de varias comunidades autónomas así como de un observatorio de la salud pública

– Cargos y militantes de cuatro partidos políticos

La variedad de estos sectores muestra la profunda involucración del SEMSI en el tejido social de Madrid y la colaboración que siempre hubo con tantos y tantos profesionales y entidades; indica también cómo el SEMSI se había convertido en referencia dentro del campo nacional e internacional de la mediación intercultural; y es indicativo, finalmente, de la larga y prestigiada trayectoria de la institución universitaria desde la que se gestionaba.

La solidaridad de los demás, la que tan amablemente nos has hecho llegar, sirve sin duda de consuelo en la desgracia y de ánimo para continuar. Ahora en que nos vemos desbancados, frustrados por no poder seguir haciendo lo que hacíamos con convencimiento e ilusión, eficacia y amplio reconocimiento, ahora que la mayoría del equipo está en el paro, después de años de servicio y en una coyuntura de crisis e incremento del desempleo, en estos momentos amargos se valora, y mucho, la solidaridad de los demás. No lo olvidaremos. Muchas gracias y hasta pronto, pues desde luego vamos a seguir trabajando por la mediación, la integración ciudadana y la convivencia intercultural.

Fdo.: Carlos Giménez Romero

Catedrático de Antropología Social

Director del IMEDES

Universidad Autónoma de Madrid

———

CON MOTIVO DE LAS DECLARACIONES PÚBLICAS, SOBRE EL CIERRE DEL SEMSI POR PARTE DE LA DIRECTORA DE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

(Carta de Carlos Giménez a sus compañeros/as del equipo; se hace pública a petición de varios miembros del equipo)

 UAM, 2 de febrero de 2009

Queridas/os compañeras/os del SEMSI:

Ante todo os envío un abrazo en estos momentos tristes y en este primer día sin SEMSI. Aprovecho para informaros que en estos días estamos recibiendo decenas y decenas de cartas de apoyo, solidaridad, sorpresa, pena e indignación, mensajes que nos siguen llegando a raíz de la carta colectiva de despedida que enviasteis como trabajadores/as del SEMSI, de la carta que Fadhila y yo enviamos el pasado día 28 y de las noticias aparecidas en los medios de comunicación.

Nos escriben con cariño, reconocimiento y ánimos personas de muy diferentes profesiones y cargos, desde gentes con altas responsabilidades hasta usuarios, así como de muy distintos lugares de la Comunidad de Madrid, de España y de distintos países. Siguen llegando – y muchas- todos los días.

Os escribo con relación a las declaraciones a la prensa por parte de la Directora de Inmigración y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid con afirmaciones que considero no se adecuan a la realidad y que no son en absoluto justas respecto a la labor del equipo:

1) Refleja la agencia EFE que la directora dice que “el ayuntamiento decidió “un cambio de enfoque” en esta materia porque la situación actual de la inmigración en la ciudad es distinta de la que aconsejó la creación del SEMSI hace más de una década”- ¡Precisamente por lo distinta que es esa situación la mediación intercultural es mucho más necesaria y supone una gran irresponsabilidad a futuro suprimir el SEMSI!!

2) Se añade que “era más necesario un “trabajo de calle” para “favorecer la convivencia”. No podemos admitir que se diga de nosotras/os que estábamos en los despachos, porque:

a) teníamos limitado ese tiempo (a 15 horas), b) hacíais trabajo comunitario y del bueno, y en los espacios públicos, c) erais referente en los barrios, conocíais bien los recursos, etc. etc. Y respecto a lo de la convivencia, ¿a qué nos dedicábamos entonces? ¿es que la directora ignora que el Impulso de la Convivencia Intercultural era, desde siempre, el cuarto eje transversal del SEMSI? El trabajo por la convivencia intercultural siempre estuvo incorporado en vuestros planes anuales, trimestrales, etc, y recogido en las memorias, todo lo cual era conocido, admitido y compartido por las responsables y técnicas del área: ¿A qué entonces esa novedad de que ahora se va a trabajar más por la convivencia y antes no?

3) Se añade por la agencia EFE que la directora “ha subrayado que los dinamizadores sí podrán actuar en la Cañada Real si es necesario y realizarán “prevención de conflictos de convivencia” ¿Y qué estuvieron haciendo entonces nuestras compañeras en la Cañada? Parece mentira… ¿Y qué habéis estado haciendo todas/os vosotras/os y quienes os precedieron en el SEMSI, y durante 11 años y medio, sino prevenir y prevenir y prevenir, además de regular, y resolver y transformar los conflictos de convivencia?

4) Europa Press recoge que “la directora general del Ayuntamiento subrayó que “el Servicio de Mediación Social Intercultural (SEMSI) hasta ahora funcionaba con un modelo científico, de universidad, basado en una metodología específica de mediación social e intercultural con un componente especial que no todo el mundo considera idóneo” ¡Vaya, al fin un elogio! ¿Desde cuando es un demérito disponer de una fundamentación conceptual y metodológica como tenemos nosotros, y un encuadre, cualificación y apoyo formativo universitario? ¿Cómo puede dejar de valorarse de esta manera el rigor, calidad y excelencia de las universidades?

5) Y Europa Press añade la siguiente afirmación de la directora: “CEAR y otras organizaciones no consideran que ésa sea la metodología más acertada (para tratar la mediación con inmigrantes) y opina que precisamente hay que hacer más trabajos de calle, sin que los mediadores estén tan pegados a los servicios sociales” No nos van a enfrentar entre entidades pues pareciera a veces que eso es lo que se busca. Pues no, si alguien nos ha “movido el tapete” como dicen en México, pues allá él o ella, pero debe quedar claro que siempre hemos valorado a CEAR, que hemos colaborado con el equipo de dinamizadores de parques y que les deseamos sinceramente la mejor gestión posible en el nuevo proyecto. Y respecto a lo de estar pegados a los servicios sociales: a) no es cierto, b) me parece sinceramente una cierta falta de respeto a responsables y trabajadores de servicios sociales, c) esa ubicación era la que se nos instruía por convenio que tuviéramos, d) habíamos sugerido otros posibles encuadres del SEMSI y a petición del Área y nunca contestaron, y e) ¡!qué fácil hubiera sido arreglarlo sin tener que eliminar el SEMSI!!!, por ejemplo, refundiendo los dos servicios, etc.

En fin, no podía dejar de daros mi opinión y reacción ante declaraciones que, en mi opinión, no se ajustan a la realidad y no respetan como debieran nuestro trabajo.

Un fuerte abrazo,

Carlos Giménez

 

 

 


DOCUMENTO: FUNDACIÓN LUIS VIVES— Foro sobre inmigración y diversidad cultural desde la perspectiva del tercer sector

febrero 3, 2009

Foro sobre inmigración y diversidad cultural desde la perspectiva del tercer sector

Arriba, a. (coord.), Inmigración, gestión de la diversidad y tercer sector social. I Foro tercer sector, Madrid, Fundación Luis Vives, 2007, 87 páginas.

Compartir conocimientos y fortalecer el tercer sector. Estas son las finalidades de los foros de debate que la Fundación Luis Vives celebra desde hace dos años, y cuyos frutos se han empezado a editar en una serie de cuadernos que se inicia con el presente título. El volumen en cuestión se divide en dos grandes apartados. El primero recupera el documento marco que sirvió para preparar el foro y orientar la reflexión. El segundo, por su parte, recoge los debates y las conclusiones de los tres bloques en que se organizó el foro: el de protección social e inmigración, el de modelos de gestión de la diversidad, y el de retos actuales y prospectivos derivados de la diversidad para el tercer sector. En estas páginas se incluyen completas cada una de las intervenciones de los 22 expertos que participaron en el encuentro, seguidas de una síntesis de los debates que suscitaron. Cada bloque cuenta, además, con un epílogo de conclusiones. La obra se cierra con un capítulo final de bibliografía y recursos electrónicos.

Enlace al documento completo »


Carta de despedida de Fadhila Mammar y Carlos Giménez como directora y exdirector respectivamente del SEMSI

enero 29, 2009

Adjuntamos la carta de despedida de Fadhila Mammar y Carlos Giménez como directora y exdirector respectivamente del SEMSI para su máxima difusión.

———–

Ante el cierre del SEMSI

Carta de despedida

 Madrid, 28 de enero 2009

 

Estimados/as amigos/as:

El próximo 31 de enero, y tras once años y medio de trabajo en equipo, el Servicio de Mediación Social Intercultural del Ayuntamiento de Madrid (SEMSI) dejará de existir por decisión municipal. Quisiéramos con esta carta despedirnos de tantas y tantas personas e instituciones con las que hemos colaborado, agradecer lo recibido y aprendido, y haceros llegar nuestro profundo sentir de tristeza y frustración así como nuestra voluntad de seguir trabajando en este campo tan necesario.

 

El SEMSI ha venido prestando sus servicios desde junio de 1997 a enero de 2009. A finales de 1996 el Area de Servicios Sociales del Ayuntamiento quería dar más impulso y eficacia a sus proyectos de integración de inmigrantes y solicitó asistencia técnica al grupo de profesionales que trabajábamos en la Escuela de Mediación Social para la Inmigración (EMSI) de la Comunidad de Madrid, gestionada por entonces por un equipo del Programa Migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Nuestra primera labor fue ayudar en el diseño de un programa pionero, el SEMSI, y a su puesta en marcha en cinco distritos como programa piloto. Pese a las considerables dificultades iniciales (desconocimiento de la mediación intercultural, inexistencia de esa figura laboral, inercias a superar, etc) la línea de trabajo tuvo un enorme éxito y se fue extendiendo paulatinamente a todos los distritos, aumentando sus efectivos siempre a demanda de los servicios sociales de cada zona de la ciudad y siempre por decisión municipal, concretamente de la Dirección General de Inmigración y Cooperación.

El trabajo intenso, el buen hacer, la aportación de una metodología distinta y complementaria a la de otros profesionales y el compromiso de todas y todos – técnicos, entidades y organizaciones, responsables de Servicios Sociales, técnicos del Área del Ayuntamiento, equipo técnico del SEMSI, y sobre todo el esmerado y entusiasta trabajo profesional y cotidiano de las mediadoras y los mediadores -hizo que el servicio fuera creciendo hasta alcanzar los cincuenta y dos profesionales actuales, convirtiéndose en el más amplio y conocido equipo intercultural de España, probablemente sin parangón en otros países de Europa y del mundo, como nos recuerdan una y otra vez cuando asistimos a encuentros internacionales.

 

Durante estos años el SEMSI ha recibido numerosos reconocimientos, premios y menciones entre los que destacan la Medalla de Honor otorgada por el Ayuntamiento de Madrid por nuestra actuación en el 11- M, la mención especial del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del Cuerpo de Policía Municipal, la mención de Buena Práctica otorgado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el Año Europeo del Diálogo Intercultural, el premio de Buenas Prácticas en Inclusión Social por parte de la Cruz Roja o el IV Galardón Radio Pueblo Nuevo por labores de apoyo a la integración.

Durante años, alcaldes, concejales, directores de inmigración y otros cargos municipales han reconocido públicamente, una y otra vez, el buen trabajo realizado. El actual alcalde de Madrid, Sr. Alberto Ruiz Gallardón, ha manifestado en numerosas ocasiones públicas que la mediación interculturales necesaria y que servicios como el SEMSI son una seña de identidad de la ciudad.

 

¿Por qué entonces se cierra un servicio municipal de reconocido prestigio en la ciudad, en España y en el extranjero? ¿Por qué se priva a la ciudad de un servicio que colabora con éxito y lealtad y con el que colaboran a su vez cientos de profesionales en Madrid? ¿Por qué no dar continuidad a un servicio varias veces premiado? ¿Por qué se manifiesta en numerosos y relevantes encuentros públicos que somos una seña de identidad, un orgullo, y ahora se clausura? Pero, sobre todo, ¿por qué desaparece un servicio claramente necesario, más necesario que nunca para la convivencia pacífica en la ciudad de Madrid?

 

 

Nos los preguntan una y otra vez y no sabemos bien como contestar a ello pues no hay explicación por razones técnicas o de presupuesto. Posiblemente sea mejor preguntárselo a los responsables municipales de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales. Por nuestra parte y como expertos en el campo de las migraciones y la interculturalidad nos preocupa la posibilidad de que la liquidación del SEMSI- y de otros cierres, reducciones y desvirtuaciones de dispositivos municipales (como el Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural, adjudicado en agosto pasado a una consultora desconocida en el ámbito de los estudios migratorios y que apenas ha trabajado en este campo) pueda responder a una nueva estrategia en política social y migratoria por parte de algunos responsables institucionales del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid.

 

 

Estaríamos hablando de una política sustentada en el asimilacionismo, todavía no explícito hacia la opinión pública, en la cual los inmigrantes no son considerados nuevos ciudadanos con derecho a la expresión pública de sus propias culturas e identidades, sino como población a “integrar” siempre y cuando se asimilen y sean susceptibles de ser captados como futuro apoyo político, de ahí que esta nueva línea conlleve un importante riesgo de clientelismo. Así mismo, esta línea de actuación implica el peligro de abordar la integración de los extranjeros desde una perspectiva meramente asistencialista que desmonta la valiosa labor en materia de convivencia desarrollada en el primer periodo del Sr. Gallardón.

 

Nos preguntamos si en esta nueva política sobran muchas cosas por incómodas, y la mediación intercultural parece ser una de ellas. Es una pena que en este nuevo contexto institucional y de gestión municipal se pueda prescindir de servicios como el SEMSI caracterizados por su eficacia y eficiencia, por ser un servicio cualificado, profesionalizado, enraizado en la estructura municipal y en la sociedad civil.

En cualquier caso, por nuestra parte queremos manifestar que el cierre del SEMSI supone:

Ø      una política contradictoria de recursos y “capital humano”: crear y ampliar durante casi doce años un equipo e invirtiendo con firmeza en una determinada línea de trabajo – con el esfuerzo y gasto que ello conlleva – y de pronto cerrarla; es definitivamente una mala gestión del dinero público;

Ø      un riesgo claro por la irresponsabilidad que supone privar a la ciudad de un servicio de mediación intercultural precisamente ahora cuando, tras una etapa de llegada y asentamiento paulatino de casi seiscientas mil personas de origen extranjero y sus familiares, es cuando se irán planteando intensas tensiones y variados conflictos de convivencia por desajustes y expectativas nuevas (por parte de los jóvenes en particular) como ocurre en otras ciudades de Europa y del mundo. ¿Habrán pensado en la relevancia del enorme trabajo preventivo, regulativo y resolutivo que se ha venido haciendo para evitar que en Madrid se repitan sucesos como los de Francia?;

 

Ø      una falta de visión de futuro a corto y medio plazo dado que, por la situación de crisis económica, las personas de origen extranjero son más vulnerables y acudirán en mayor número y en peor situación a los servicios sociales y otros dispositivos públicos, en cuyos equipos multidisciplinares no estarán los mediadores para ayudar a reorientar sus proyectos migratorios y donde los profesionales no tendrán el apoyo y la colaboración de los/las mediadores/as con los que trabajaron estos últimos 11 años;

 

Ø      un considerable revés en el proceso de conformación de una nueva figura profesional y modalidad de intervención social como es la del/de la mediador/a intercultural, iniciativa pionera y consolidada y por la cual el Ayuntamiento de Madrid era admirado e incluso imitado en todas partes de España y en contextos internacionales.

Nos han llegado a preguntar si es que el SEMSI se ha transformado en el nuevo Servicio de Dinamización en Espacios Públicos que el Ayuntamiento pone en marcha. Queremos expresar con claridad que no, que son proyectos bien distintos. Aunque se está presentando con unas funciones similares e incluso se dice por los responsables para tranquilizar que “todo va a seguir igual” (entonces ¿porque lo cierran?) debemos aclarar que:

 

1) el nuevo servicio tiene otros cometidos y el perfil profesional no es de mediador, de hecho sólo se exige formación en mediación a una pequeña minoría del equipo, lo que imposibilita llevar a cabo cualificadamente las funciones propias de un servicio de mediación,

 

2) el nuevo servicio aborda el trabajo en los espacios públicos – parques, plazas, calles, etc- pero ¿quienes van a ocuparse ahora del trabajo clave con usuarios y profesionales, en las familias y asociaciones, con los actores educativos, sanitarios, etc, etc, y sus problemáticas interculturales?

 

 

Como equipo universitario dedicado a las migraciones y con vocación aplicada, nos hubiera gustado poder optar a la licitación de ese nuevo servicio pero lo han imposibilitado tanto su enfoque (en el que es claro el contenido asimilacionista) como las condiciones laborales del nuevo concurso (precarización del perfil profesional, descenso de la categoría laboral y de la retribución económica, respecto al equipo actual, al que se le venía exigiendo una alta cualificación).

 

Nos hubiera gustado, al menos, terminar mejor. Acabamos nuestro trabajo sin comprender cómo se compagina lo que hasta antes de ayer todo eran parabienes, cuando ahora nos encontramos con la puerta cerrada. Gracias una vez más por los reconocimientos y gracias por la confianza municipal que hemos recibido siempre, salvo quizás en estos últimos momentos tan desafortunados. Nos hubiera gustado, y nos sentimos merecedores de ello, recibir como equipo un adiós institucional por parte de los responsables municipales del Area de Gobierno o de la Dirección General de Inmigración y Cooperación, como mínimo agradecimiento a once años de servicios prestados en los que las relaciones de colaboración no solo han sido buenas sino que nos atrevemos a calificar de magníficas y de total lealtad. Pero a fecha de hoy nadie del Area de Gobierno o de la Dirección General de Inmigración y Cooperación ha llamado,ni escrito, ni dicho nada.

 

Con esta carta nos despedimos- como ex director y como actual directora de SEMSI – de todas y todos con quienes hemos tenido relación desde el servicio: vecinos y vecinas de Madrid usuarios del Servicio, trabajadores/as sociales, educadores, y otros profesionales y técnicos de la intervención social, funcionarios, líderes sociales, etc. A todos muchas gracias por cuanto hemos aprendido de vosotros; nunca olvidaremos el espíritu de colaboración y las experiencias tan formativas que hemos vivido juntos.

 

Y deciros por último que seguiremos trabajando desde nuestro equipo del Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) de la UAM por la Mediación, el Diálogo Intercultural y la Cultura de Paz.

 

 

Carlos Giménez Romero                       Fadhila Mammar

Catedrático de Antropología Social          Directora Técnica del SEMSI desde 2005

Director del IMEDES

Exdirector del Semsi

 

 

 

 


Exposición en Barcelona: La inmigración ahora y aqui

enero 13, 2009

La immigració: ara i aquí

El Palau Robert de Barcelona tracta la qüestió de la immigració, que és el gran fenomen social de la nostra època, en una exposició que està oberta des de l’octubre del 2008 al juliol del 2009. Aquesta mostra, titulada “La immigració, ara i aquí”, ha estat impulsada per la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya; concebuda pel sociòleg Jordi Sánchez, comissari de l’exposició, i produïda pel Palau Robert, del Departament de la Presidència de la Generalitat, amb el patrocini de la CAM (Caja Mediterráneo).

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES A PALAU ROBERT

En relació amb aquesta exposició Palau Robert ha dissenyat un programa didàctic adreçat als diferents grups d’edat del públic escolar (Primària, Secundaria, Batxillerat i Cicles formatius).

Podeu reservar les activitats, que són gratuïtes, trucant al telèfon 670.03.60.81 a partir del 10 de setembre de 2008

 


Becas Fundación CAJA MADRID

diciembre 8, 2008

La Fundación Caja Madrid, convoca 125 becas para la realización de estudios de postgrado (máster, doctorado o trabajos de investigación) en Universidades y Centros Superiores de Investigación de Europa (excepto España), Estados Unidos y Canadá para el curso académico 2009-2010.

Bases y formularios de solicitud en http://www.fundacioncajamadrid.es
becas-fundacion@cajamadrid.es
Más información se puede obtener en:

Departamento de Becas, Investigación y Universidades
Tfnos.: 91 379 21 24/ 91 379 26 01/ 91 379 21 03 Fax: 91 379 20 20

La convocatoria se abre el día de su publicación para cerrarse el 30 de enero de 2009