Master de Gestión de la Inmigración. Universidad Pompeu Fabra

agosto 20, 2009

WEB

Información en catalán.

Los documentos del Plan docente están en castellano.

Presentació

El màster pretén consolidar uns estudis universitaris de qualitat, amb unes bases sòlides de coneixement teòric i aplicat, i amb unes eines útils per al treball professional, en les administracions públiques i privades, en organitzacions i entitats institucionals, així com en el conjunt del teixit social que està contribuint a la gestió de societats d’immigració.

El curs es dirigeix fonamentalment a:

q       Tècnics experts, responsables polítics i gestors públics de les diferents administracions.

q       Agents socials i membres d’organitzacions implicades en la gestió de la immigració.

q       Joves professionals i llicenciats que vulguin especialitzar-se en la gestió de la immigració.

q       Experts i investigadors universitaris que desitgin treballar en programes d’immigració.

Objectius

El màster es dirigeix a totes les persones interessades professionalment en la gestió de la immigració i de la diversitat, procedents dels diferents àmbits socials, polítics i administratius, i que vulguin professionalitzar el seu interès com a tècnics en immigració. Les eines que rebran seran fonamentalment de tres tipus: teòriques, instrumentals i pràctiques, amb un professorat especialitzat de reconegut prestigi, que té la immigració, o l’especialitat tècnica que impartirà, com les seves línies de recerca. També s’hi faran debats, seminaris, tallers i taules rodones per fomentar l’argumentació i socialitzar aspectes rellevants per a la presa de decisions.

L’estructura de les classes seguirà el model de la nova configuració dels ensenyaments universitaris en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. Es pretén que els alumnes combinin diferents capacitats: la recepció de la informació a través de classes teòriques, l’aprenentatge per a la interpretació de fets i la formació d’arguments per al disseny, la planificació i l’avaluació de polítiques.

L’objectiu últim és formar professionals en l’àmbit de la planificació i de la gestió dels moviments migratoris internacionals, així com de la convivència en un entorn de creixent diversitat. Tot això des de l’enfocament dels principis rectors del curs: fonament acadèmic, rigor científic i aplicació pràctica professionalitzada.

En finalitzar el màster l’estudiant serà capaç de:

q       Identificar els fenòmens migratoris i d’indicar les seves repercussions socials des d’una perspectiva multidisciplinària (dret, economia, societat, política).

q       Analitzar, conceptuar i contextualitzar les principals dinàmiques de les societats d’immigració.

q       Reconèixer els discursos socials, polítics i públics entorn de la gestió de la immigració a Catalunya, Espanya, Europa i altres països (Estats Units, Canadà, Austràlia, etc.).

q       Identificar les tendències principals del debat sobre immigració de l’agenda social i política.

q       Identificar les tendències principals del debat econòmic, jurídic, polític i social sobre immigració.

q       Identificar temes principals relacionats amb la interculturalitat, la comunicació mediàtica, l’educació, la dimensió exterior de les polítiques d’immigració, el pluralisme religiós i el discurs sobre la immigració i el racisme.

q       Dissenyar, implementar i avaluar polítiques de gestió, programes i plans d’acció estratègics de la immigració, amb fonaments teòrics, i des d’una perspectiva contextual i comparada.

q       Indicar i utilitzar les eines bàsiques de gestió dels fluxos de la diversitat cultural, a fi d’orientar els estudis cap a una vessant pràctica i professional.

q       Aplicar de manera combinada la metodologia quantitativa i qualitativa en totes les fases d’un estudi sobre immigració.

q       Identificar temes principals relacionats amb conflictes vinculats amb la immigració, i relacionar-los amb una anàlisi teòrica i pràctica.

q       Aplicar de manera combinada les polítiques de redistribució i de reconeixement aplicades a la gestió de la immigració.

q       Identificar les estructures polítiques i institucionals d’oportunitats dels immigrants.

q       Definir les polítiques públiques relacionades amb la immigració i les polítiques sectorials.

q       Identificar i comparar l’estructura i l’organització de les administracions públiques en matèria d’immigració i integració.

q       Gestionar polítiques multinivell i relacions intergovernamentals.

q       Identificar els pressupostos teòrics sobre les relacions interadministratives en matèria d’immigració i integració.

q       Identificar i aplicar els principis i les eines de la gestió pública aplicada a la integració de la immigració.

Especialitats

L’enfocament interdisciplinari d’especialitat professional és una de les seves característiques bàsiques, amb una sòlida formació instrumental i tècnica, i tres mòduls obligatoris comuns: Teoria i Metodologia, Dret i Economia, Política i Societat, i una diversitat d’optatives d’altres departaments de la UPF: Ciències Polítiques i de l’Administració, Humanitats, Traducció i Interpretació i Comunicació Audiovisual.

Continguts [Plans Docents de les assignatures]

Tots els estudiants han de cursar els tres mòduls obligatoris comuns (de 10 crèdits ECTS cadascun), un mòdul d’assignatures optatives (de 9 crèdits ECTS, s’ofereixen 7 assignatures de 3 crèdits ECTS cadascuna, i l’alumne n’haurà de triar tres), i unes pràctiques professionals (21 crèdits ECTS).

Mòdul I. Teoria i Metodologia (10 crèdits ECTS)

q       Fonaments de les Polítiques d’Immigració (5 crèdits ECTS)

q       Fonts i Eines per a l’Anàlisi de les Migracions (5 crèdits ECTS)

Mòdul II. Dret i Economia (10 crèdits ECTS)

q       Marc Jurídic de les Migracions (5 crèdits ECTS)

q       Economia de les Migracions (5 crèdits ECTS)

Mòdul III. Política i Societat (10 crèdits ECTS)

q       Política Comparada de les Migracions (5 crèdits ECTS)

q       Estat de Benestar i Polítiques Públiques (5 crèdits ECTS)

Mòdul IV. Optatives (9 crèdits ECTS)

q       Administració de la immigració a Espanya i a Catalunya  (3 crèdits ECTS)

q       Els Reptes de la Interculturalitat (3 crèdits ECTS)

q       Comunicació Mediàtica i Immigració (3 crèdits ECTS)

q       Educació i Immigració  (3 crèdits ECTS)

q       La Dimensió Exterior de les Polítiques d’Immigració

q       Gestió del Pluralisme Religiós (3 crèdits ECTS)

q       Anàlisi del Discurs, Racisme i Immigració (3 crèdits ECTS)

Pràctiques

1. Pràctiques externes en institucions públiques o entitats socials, polítiques, culturals de reconegut prestigi, que incloguin al final una memòria de pràctiques: 12 crèdits ECTS.

2.  Un treball de fi de màster (9 crèdits ECTS), que l’alumne podrà fer optant entre:

q       Projecte social/administratiu (opcionalment, l’alumne podria proposar el projecte a l’entitat/institució on ha fet les pràctiques externes).

q       Treball conceptual (estat de la qüestió sobre un tema d’interès professional de l’alumne, relacionat, amb caràcter voluntari, amb les pràctiques externes).

Sortides professionals

q       Tècnic o tècnica expert en gestió de la immigració (tots els nivells de l’administració).

q       Responsable de programes d’immigració per a entitats socials sense ànim de lucre.

q       Expert o experta en immigració per a entitats polítiques, econòmiques, culturals.

q       Especialista en immigració per a fundacions, consultories i institucions d’estudi i de recerca.

Organització: Departament de Ciències Polítiques i SocialsAquest màster està organitzat amb el patrocini de la Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. També compta amb la col·laboració de la Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) i de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEmed).

Aquest Master rep el suport del Ministeri de Treball i Immigració.


Protegido: Fotos de la cena

julio 19, 2009

Este contenido está protegido por contraseña. Para verlo introduce tu contraseña a continuación:


LA MEDICACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL; UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL ÁMBITO SANITARIO

julio 19, 2009

Os informamos  que desde APIR vamos a llevar a cabo, próximamente, un Curso: “La mediación social intercultural, una herramienta de trabajo en el ámbito sanitario” en la Agencia Laín Entralgo (Escuela oficial de formación de la CAM para personal sanitario y no sanitario del Servicio Madrileño de Salud), del 8 al 28 de octubre-09, de 24 horas de duración (2,4 créditos) y 50 plazas.
 
Todo ello, ha sido el fruto del trabajo de la Comisión formada por todos los ponentes que aparecen en el folleto, con la implicación y el apoyo directo del Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Consejería de Sanidad de la C.M.

Os adjuntamos el folleto de difusión de este curso, que está ya colgado en el Portal de Salud: www.madrid.org.

Folleto Inscripción 

—-

 Dirigido: Profesionales que trabajen en la salud pública, los servicios sanitarios y sociosanitarios.

Área Temática: Salud Pública. Promoción de la Salud.

Objetivo general: Profundizar en fenómeno de las migraciones y sus repercusiones en el campo de la salud y mostrar la mediación social intercultural como un recurso para facilitar la comunicación y para la prevención y resolución de conflictos en el ámbito sanitario.

Objetivos específicos:

•Comprender los procesos migratorios y sus repercusiones en la salud de la población inmigrante.

•Presentar diferentes marcos conceptuales sobre gestión de la diversidad: hacia una práctica sanitaria intercultural.

•Definir el papel de la mediación social intercultural en el ámbito sanitario  

Metodología  Exposiciones con debate

 Duración: 24 horas.

 Número de plazas: 50

Fechas y horario: 8, 13, 15, 20, 22 y 28 Octubre 2009. De  16:00 a 20:00

Lugar de celebración:   Agencia Laín Entralgo. C/ Gran Vía 27 Madrid

Coordinación: Milagros Ramasco. Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención. Concepción Jimeno. Coordinadora de los Servicios de Salud del Ayuntamiento de Parla. Presidenta de la Asociación de Profesionales de la Interculturalidad en Red (APIR)

Fecha límite de inscripción: 1 de Octubre de 2009, utilizando la solicitud que se acompaña.

 Información e Inscripciones Agencia Laín Entralgo Teléfonos: 913089593 / 913089447. Fax: 913089460.

 Programa:

•Los procesos migratorios y sus repercusiones en la salud de la población inmigrante. Marcos conceptuales sobre gestión de la diversidad.

•La accesibilidad al sistema sanitario y la adecuación institucional a los cambios. Perspectiva de los usuarios de origen extranjero y de los profesionales sanitarios.

•La mediación social intercultural: definición, perfil  y ámbitos de intervención. Presentación de casos prácticos en el ámbito sanitario.

•Funciones y herramientas del/la mediador/a social intercultural en el ámbito sanitario y experiencias de mediación social intercultural en salud a nivel local, autonómico y europeo.

•Estrategias de creación y desarrollo de recursos de mediación en el ámbito sanitario.

Profesorado: Mª Concepción Jimeno Calderón. Coordinadora Servicios de Salud Ayuntamiento de Parla. Presidenta Asociación de Profesionales de la Interculturalidad en Red (APIR).

Victoria de la Morena García. Trabajadora Social y Mediadora Social Intercultural en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Miembro de APIR

Charo Rubio Alferez. Psicóloga y Master en Migraciones, Asilo, Refugio y Relaciones Intercomunitarias. Mediadora Social Intercultural. Miembro de APIR

Luis Seoane Pascual: Sociólogo e Investigador en salud e inmigración.

Ana Camargo Navarro: Psicóloga, Master en Migraciones, Asilo, Refugio y Relaciones Intercomunitarias  y Mediadora Social Intercultural. Miembro de APIR

Rubén Muñoz Martínez: Psicólogo y Antropólogo Social. Investigador en la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro de APIR


XIV jornadas científicas de la REAP /Red Española de Atención Primaria

abril 28, 2009

XIV jornadas científicas de la REAP /Red Española de Atención Primaria

15 y 16 de Mayo de 2009

 Estas jornadas pretenden analizar cómo afrontamos desde el punto de vista sanitario la llegada de nuestros nuevos vecinos, el colectivo inmigrante: ¿qué es lo que esperan del sistema sanitario?, ¿a qué nuevos retos nos enfrentamos?… Nuestro propósito es dar a conocer los distintos puntos de vista, tanto de los profesionales sanitarios, como de la administración y el de los propios inmigrantes.

http://www.reap.es/CARTEL%20XIV%20JORNADA.jpg

 


ACCIÓN FORMATIVA DE POSGRADO EN MIGRACIÓN Y RELACIONES INTERCOMUNITARIAS. Universidad Autónoma de Madrid

marzo 2, 2009

ACCIÓN FORMATIVA DE POSGRADO EN MIGRACIÓN Y RELACIONES INTERCOMUNITARIAS (TITULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID)

 

Un año más, la Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII) de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) convocan la 10ª promoción de la Acción Formativa de Posgrado en Migración y Relaciones Intercomunitarias, constando de los siguientes Títulos Propios:

Master en Inmigración, Refugio y Relaciones  intercomunitarias.

Curso de Formación Continua en Mediación Social Intercultural

Curso de Formación Continua en Migración y Codesarrollo

La titulación requerida es:

§  Para el Master: licenciatura o equivalente

§  Para los Cursos de Formación Continua: no requieren titulación.

 

La duración del curso en período de sesiones presenciales es:

§  Master: Abril a Diciembre de 2009

§  CFC en Mediación Social Intercultural: Septiembre a Diciembre de 2009

§  CFC en Migración y Codesarrollo: Septiembre a Diciembre de 2009

 

Horario: viernes (16 a 21h.) y sábado (9’30 a 14’30h.) para Master y Curso de Formación Continua.

 

Plazo de preinscripción:

§  Master  ………………………………….. …… :      hasta el  20  de marzo de 2009

§  C.F.C. en Mediación Social Intercultural: hasta el 8  de junio  de 2009

§  C.F.C. en Migración y Codesarrollo      :   hasta el  8 de junio  de 2009

 

Coste:

§  Master:     1.800  euros

§  Cursos:    800  euros

 

Para obtener más información y poder descargarse las solicitudes de preinscripción y de ayuda a la formación, consultar la pág. web del Programa Migración y Multiculturalidad, que es: 

LINK 

 

Si están interesados en recibir tanto el tríptico del Master como los impresos de solicitud, háganos llegar sus datos personal y dirección de correo postal, a la mayor brevedad posible.

 

 

Información:

Secretaría de la Acción Formativa de Posgrado

Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Módulo V. Sala 212

Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco 28049 Madrid.

Teléfono y Fax: 91 497 51 29. E-mail: afmi.intercom@uam.es

Horario: 9 a 14h.


CINE: Próxima Estación

febrero 28, 2009

http://cine.es.msn.com/pelicula.aspx?P_MediaID=40443

Próxima Estación

Sinopsis Fernanda lleva cuatro años limpiando pisos para traerse a sus hijos de Ecuador. Marco ha conseguido un buen trabajo como locutor de una emisora de radio y Lucrecia ya tiene aquí a parte de su familia, pero el resto la reclama en Guayaquil. Esta es la historia de un grupo de inmigrantes que dejaron su país en busca de una vida mejor. La frustración de sus ilusiones y la separación de los suyos les han marcado en su estancia en España. Pero ¿cómo es la vida de los que aún esperan salir de Ecuador? “Próxima estación” es un documental comprometido con la inmigración que se centra en la vida de tres familias ecuatorianas instaladas en Madrid. A través de sus testimonios, comprobamos cómo los sueños con los que venían se han dado de bruces con la realidad. Las dificultades sociolaborales y la separación de sus parientes, hacen de su estancia una aventura sin rumbo con un solo objetivo: reencontrarse con los suyos lo antes posible. Estela Ilárraz, codirectora del documental “Madrid 11M: Todos íbamos en ese tren”, ha sido la encargada de llevar a cabo este proyecto. La cineasta ha querido, sobre todo, subrayar el papel de las mujeres en la inmigración, ya que suelen ser ellas las que sirven de avanzadilla para el resto de la familia. Así, también nos habla de la soledad de las madres y de sus desesperados intentos por traer a sus hijos con ellas. Para completar todos los puntos de vista del fenómeno, una parte del documental transcurre en Ecuador, en los pueblos natales de los protagonistas.


AGRADECIMIENTO POR LOS APOYOS RECIBIDOS. Carta de Carlos Giménez en relación con el cierre del SEMSI

febrero 26, 2009

CIERRE DEL SEMSI

AGRADECIMIENTO POR LOS APOYOS RECIBIDOS

 UAM, 24 de febrero de 2009

 Queridas/os amigas/os:

Esta es una carta dirigida a todos/as aquellos/as que, tras el cierre del SEMSI el pasado 31 de enero, nos han hecho llegar su apoyo, pesar, rabia y ánimos. Nos dirigimos a ti y a todos y cada uno de vosotros/as para AGRADECEROS PROFUNDAMENTE y en nombre del equipo las muestras de cariño, reconocimiento y solidaridad. ¡Qué bien vienen esas palabras de aliento en estos momentos tan duros e injustos!

Disculpar que no escribamos a cada uno/a en particular. A pesar de que la calidez y riqueza de vuestros sentimientos y consideraciones han despertado en nosotros la voluntad de comunicarnos con cada cual y mostraros el aprecio hacia ésa o aquella valiosa reflexión o frase emotiva, el caso es que hemos recibido más de cientos mensajes y ello hace imposible proceder de otra forma.

Sí queremos que sepáis, y lo sepa todo el mundo, que nos han escrito solidariamente:

– Responsables y técnicos de la red pública de servicios sociales del municipio de Madrid;

– Profesionales de la intervención social (educadores, trabajadores sociales, agentes de igualdad, animadores, …) a quienes hemos conocido y frecuentado por nuestra labor de todos estos años;

– Representantes y profesionales de departamentos de las administraciones que trabajan en el campo de la inmigración: de departamentos de la administración central, de varias comunidades autónomas y de distintos municipios que veían en el servicio de Madrid una referencia valiosísima;

– Profesores de departamentos de distintas áreas de conocimiento de veinticinco universidades del país y también de Portugal, Italia, Francia y Argentina;

– Directores y miembros de varios institutos y colectivos de mediación y resolución de conflictos, representantes de asociaciones de mediadores, y colegas de servicios de mediación intercultural en varias comunidades autónomas;

– Un amplísimo elenco de miembro de organizaciones sociales que conocen nuestro trabajo y con las que hemos colaborado,

– Miembros de observatorios de las migraciones de varias comunidades autónomas así como de un observatorio de la salud pública

– Cargos y militantes de cuatro partidos políticos

La variedad de estos sectores muestra la profunda involucración del SEMSI en el tejido social de Madrid y la colaboración que siempre hubo con tantos y tantos profesionales y entidades; indica también cómo el SEMSI se había convertido en referencia dentro del campo nacional e internacional de la mediación intercultural; y es indicativo, finalmente, de la larga y prestigiada trayectoria de la institución universitaria desde la que se gestionaba.

La solidaridad de los demás, la que tan amablemente nos has hecho llegar, sirve sin duda de consuelo en la desgracia y de ánimo para continuar. Ahora en que nos vemos desbancados, frustrados por no poder seguir haciendo lo que hacíamos con convencimiento e ilusión, eficacia y amplio reconocimiento, ahora que la mayoría del equipo está en el paro, después de años de servicio y en una coyuntura de crisis e incremento del desempleo, en estos momentos amargos se valora, y mucho, la solidaridad de los demás. No lo olvidaremos. Muchas gracias y hasta pronto, pues desde luego vamos a seguir trabajando por la mediación, la integración ciudadana y la convivencia intercultural.

Fdo.: Carlos Giménez Romero

Catedrático de Antropología Social

Director del IMEDES

Universidad Autónoma de Madrid

———

CON MOTIVO DE LAS DECLARACIONES PÚBLICAS, SOBRE EL CIERRE DEL SEMSI POR PARTE DE LA DIRECTORA DE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

(Carta de Carlos Giménez a sus compañeros/as del equipo; se hace pública a petición de varios miembros del equipo)

 UAM, 2 de febrero de 2009

Queridas/os compañeras/os del SEMSI:

Ante todo os envío un abrazo en estos momentos tristes y en este primer día sin SEMSI. Aprovecho para informaros que en estos días estamos recibiendo decenas y decenas de cartas de apoyo, solidaridad, sorpresa, pena e indignación, mensajes que nos siguen llegando a raíz de la carta colectiva de despedida que enviasteis como trabajadores/as del SEMSI, de la carta que Fadhila y yo enviamos el pasado día 28 y de las noticias aparecidas en los medios de comunicación.

Nos escriben con cariño, reconocimiento y ánimos personas de muy diferentes profesiones y cargos, desde gentes con altas responsabilidades hasta usuarios, así como de muy distintos lugares de la Comunidad de Madrid, de España y de distintos países. Siguen llegando – y muchas- todos los días.

Os escribo con relación a las declaraciones a la prensa por parte de la Directora de Inmigración y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid con afirmaciones que considero no se adecuan a la realidad y que no son en absoluto justas respecto a la labor del equipo:

1) Refleja la agencia EFE que la directora dice que “el ayuntamiento decidió “un cambio de enfoque” en esta materia porque la situación actual de la inmigración en la ciudad es distinta de la que aconsejó la creación del SEMSI hace más de una década”- ¡Precisamente por lo distinta que es esa situación la mediación intercultural es mucho más necesaria y supone una gran irresponsabilidad a futuro suprimir el SEMSI!!

2) Se añade que “era más necesario un “trabajo de calle” para “favorecer la convivencia”. No podemos admitir que se diga de nosotras/os que estábamos en los despachos, porque:

a) teníamos limitado ese tiempo (a 15 horas), b) hacíais trabajo comunitario y del bueno, y en los espacios públicos, c) erais referente en los barrios, conocíais bien los recursos, etc. etc. Y respecto a lo de la convivencia, ¿a qué nos dedicábamos entonces? ¿es que la directora ignora que el Impulso de la Convivencia Intercultural era, desde siempre, el cuarto eje transversal del SEMSI? El trabajo por la convivencia intercultural siempre estuvo incorporado en vuestros planes anuales, trimestrales, etc, y recogido en las memorias, todo lo cual era conocido, admitido y compartido por las responsables y técnicas del área: ¿A qué entonces esa novedad de que ahora se va a trabajar más por la convivencia y antes no?

3) Se añade por la agencia EFE que la directora “ha subrayado que los dinamizadores sí podrán actuar en la Cañada Real si es necesario y realizarán “prevención de conflictos de convivencia” ¿Y qué estuvieron haciendo entonces nuestras compañeras en la Cañada? Parece mentira… ¿Y qué habéis estado haciendo todas/os vosotras/os y quienes os precedieron en el SEMSI, y durante 11 años y medio, sino prevenir y prevenir y prevenir, además de regular, y resolver y transformar los conflictos de convivencia?

4) Europa Press recoge que “la directora general del Ayuntamiento subrayó que “el Servicio de Mediación Social Intercultural (SEMSI) hasta ahora funcionaba con un modelo científico, de universidad, basado en una metodología específica de mediación social e intercultural con un componente especial que no todo el mundo considera idóneo” ¡Vaya, al fin un elogio! ¿Desde cuando es un demérito disponer de una fundamentación conceptual y metodológica como tenemos nosotros, y un encuadre, cualificación y apoyo formativo universitario? ¿Cómo puede dejar de valorarse de esta manera el rigor, calidad y excelencia de las universidades?

5) Y Europa Press añade la siguiente afirmación de la directora: “CEAR y otras organizaciones no consideran que ésa sea la metodología más acertada (para tratar la mediación con inmigrantes) y opina que precisamente hay que hacer más trabajos de calle, sin que los mediadores estén tan pegados a los servicios sociales” No nos van a enfrentar entre entidades pues pareciera a veces que eso es lo que se busca. Pues no, si alguien nos ha “movido el tapete” como dicen en México, pues allá él o ella, pero debe quedar claro que siempre hemos valorado a CEAR, que hemos colaborado con el equipo de dinamizadores de parques y que les deseamos sinceramente la mejor gestión posible en el nuevo proyecto. Y respecto a lo de estar pegados a los servicios sociales: a) no es cierto, b) me parece sinceramente una cierta falta de respeto a responsables y trabajadores de servicios sociales, c) esa ubicación era la que se nos instruía por convenio que tuviéramos, d) habíamos sugerido otros posibles encuadres del SEMSI y a petición del Área y nunca contestaron, y e) ¡!qué fácil hubiera sido arreglarlo sin tener que eliminar el SEMSI!!!, por ejemplo, refundiendo los dos servicios, etc.

En fin, no podía dejar de daros mi opinión y reacción ante declaraciones que, en mi opinión, no se ajustan a la realidad y no respetan como debieran nuestro trabajo.

Un fuerte abrazo,

Carlos Giménez